çöplüKTE

yetişir!
İnsan yaşamın virüsüdür,
Geçmiş kültürün mirası.
Kapitalci ilişkide metalaşır; biçimler kendini!..
Varabileceği neresidir?..
Eskinin mülkiyetlerini, yeni egemenlikler için besler!
Düzen mutlaklığının, konforunun; sarhoşluğunun, bitmeyen tutum ve illüzyonlarıdır insan!
Doğa, canlı ve insan haklarına dair yeni düşlerin umududur da...