çöplüKTEn

beslenir insan!
Doğa karşıtı kültürün eseridir (!)
Yaşamın virüsü,
Kültür mirasının kölesi.
Kapitalci üretimle metalaşır!..
Varoluş yolları biter...
Mutlaklık ve konforun sarhoşluğu bitmez.
Doğanın, canlının, insan haklarının umududur da o!..

ZaMandA dAnS

gökyüzünü dinlerdi
bir büyücü
Doğanın dilinden anlardı
Öğretirdi sesleri.
Dinlerdi... doğayı..
Söze tutsak oldu. Sözde tutsak oldu!
Ve zaman egemen akla...
Akıl ki duyguları kilitler...