toparlıYORUM...

Şiirler ve yazılarımı buradan paylaşacağım...

'Her şair kendi dilini yaratır!..
Düz metindeki akıl, ütopyalara değer vermez...
Güncelden, şimdiden; kollektif aklın tümevarımsal yollarını aşındırır öncelikle. Rasyonal, pragmatist ortaklıklar arar!

Ütopyalarımızdır yaşantılarımız! İyi ki şiir vardır...
"DAHA FAZLA" bir süre orada gibi.