Lara...La

Güzel Oğlum

Baba patron ölüm döşeğindedir. 4 yaşında tek mirasçısı vardır onun!... Köpeğiyle oynayıp yuvarlanıyorlar.
Son nefesinden önce oğluna günümüz değerleriyle mirasını teslim edecektir. Sınıf çatışma diyalektiği anlatılırken'Bilal' bebeğk zorlanır... İnsanın tarihsel görünümü, anamal egemenci toplum değer yargılarını yabancılaştırır. "Ölüm döşeğindeki kültür” türlü yolları dener! Haklılığının kanıtıdır oyun! Seyirci değiştirmesi gerekeni görür!

Gerçek Güzeldir...

Her şey hiç bir şeydir gine de!..
Düş ile gerçek arası "Yok olma" sınırına dayanmış "BENLİK" kendini savunur! "Modern insan" itaat değerleriyle aşılanmış olsa da, varoluşsal arayışı sürdüren kukla görünümlüdür.. Kabusun kendisi rolündeki seyirci taraf tutmaya zorlanır. Her şey hiç bir şeydir gine de!.. Değerler ile olumlu etkileşime girilirken "İnsanın tarihsel" boşlukları somutlaşır. Mutlaklık bilincinin, zaman ve zeminle koşullanmışlığı ve sınırları izlenir. Ölüme karşı olmak sorgulanmak istenir. Çağı "Yeni bir gözle" değerlendirmesi beklenir izleyici sanatından. Oyun günümüz karmaşasına, değerler sunar; sorgular, sorular bırakır... "Sabah mı olur, yeni bir düş mü başlar.”

Tek Kanatlı KUŞ

Öldürme hakkı kimin olmalıdır!

Kahramanlık ve alçaklık arasında
ne fark vardır?..


Şiddetsiz bir dünya şiddetle kurulabilir mi? Suçlu ile suçsuz arasında fark var mıdır? Tiyatrodan satın aldığı eğlence nasıl bir şey katar tüketiciye...İzleyici masum mudur. Hoppalaaa!.. Sınıflı yaşamın oluş hikayesi... İnsan varoluşu karşısına, ölümün kol gezdiği bir dünya dikilir. Yaşamak "teslim alınmış bir bilinç içinde" ölmektir. Tüm roller oyunun parçaları; toplumsal yaşamın nedenleridir. Tarihsel bilinç, doğa, toplum süreçleri; slayt, mask, modern dans, koro ve ses montajlı; görüntülenir. Korku ve kahramanlık estetikli "dünya ayini" maskesi düşer. Amerikan film stüdyolarında üretilen "Duygu birliği" modellemesinin insandan beklentileri sahneye yatırılır… "Irak" göndermeli savaş oyununda; teknoloji kıskacındaki dünya çıkmazına yeni bakışlar aranır. General masum mudur.
"Sonunda ne olacak" mevzuu kapış kapış satın alınmaktadır...