Lara...La

Güzel Oğlum

Baba patron ölüm döşağindedir. Toplantı salonu yoğun bakım odasıdır...
Değerlerini teslim edeceği oğlu 4 yaşındadır. Ve köpeğiyle oynaşmaktadır...

Sendika temsilcileri, yöneticiler toplanmış.
'Onun anlayacağı dilden' sınıf diyalektiği konuşulur...
"Ölüm döşeği”ndeki haklılık kanıtlanır yeniden.
Toplumsal yaşam bellidir. Hiç bir belirsizlik bırakılmaz...
Her şey bu sahnede yabancılaştırılırsa da gözlere; 'olağan olan' bilinir en nihayetinde.

Seyirciler sorunsuz gönderilmez evlerine.
İnsanlaşmama karşılığında ödemekte olduğumuz bedel; değiştirmek durumunda olduklarımız ortadadır.

'Işıklar içinde uyu Brecht!'

Epik oyunlarım


Gerçek Güzeldir...

Tabi ki; her şey, hiçbir şeydir!

Düş ile gerçek arası bir durum. "yokluk" sınırında dolaşan "benlik" varlığının yollarını arar, savunur!

Seyirciyi taraf tutmaya zorlar.
Varoluş ile tarihsel çatışmalar; direniş ile kabulun sınırları....
Mutlaklık bilinci koşullanmışlığı ve sınırlarını zorlar oyun. "Ölüme karşı olma" nedeni sorgulanır. Çağın "Yeni tutumla" değerlendirilmesi beklenir! Oyun günümüz karmaşasını sorgular, sorular bırakır...
"Sabah mı olur, yeni bir düş mü başlar.”
Tek Kanatlı KUŞ

Öldürme hakkı kimin olmalıdır!

Kahramanlık ve alçaklık arasında fark var mıdır?

'Suçlu ile suçsuz' arasında ne fark vardır?
Şiddetsiz bir dünya şiddet ile kurulabilir mi?
Tiyatrodan nasıl bir eğlence satın alır izleyici...
İzleyici masum mudur?
Hoppalaaa!..

Sınıflı yaşamın hikayesi bu...
Ötekinden gelecek tehlike ile; bir çeşit ölüm kurgulu dayatma altında eğitilen. Bu teslim alınmış bilinçlerin korkusu altında inşa edilen ve haz ütopyalarına kaçırılan yaşamlar.
İnsanın tüm rolleri bu oyunun parçası; toplumsal yaşamın nedenleri...

Tarihsel bilinç, doğa, toplum; slayt, mask, modern dans, koro ve ses montajlı korku ve kahramanlık "dünya ayini" maskeleri düşer ve Amerikan film stüdyolarında üretilen "Duygu birliği" modellemeli beklentiler sorgulanır…

"Irak" göndermeli savaşlı oyunda; teknoloji kıskacındaki dünyaya yeni çıkışlar aranır. General masum mudur.
"Sonunda ne olacak" mevzuunu kapış kapış satamayız tabii...

deneme